Remont ścieżki rowerowej w Łebie

Miasto pokryje koszta

Szeroko zakrojona inwestycja wkrótce doczeka się swojej realizacji w Łebie oraz okolicach. Mowa tutaj o realizacji programu „Pomorskie Trasy Rowerowe O Znaczeniu Międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9”. Przedsięwzięcie jest spore, natomiast uwzględnia ono zarówno budowę nowych jak i remont starych ścieżek rowerowych. Międzynarodowa ścieżka rowerowa R10 doczeka się swojej budowy. Oprócz samej ścieżki powstanie odpowiednie oznakowanie, natomiast ścieżka zaczyna się w Świnoujściu a kończy na Helu. Na ścieżce powstaną również miejsca postojowe. Nieopodal Łeby trasa ścieżki rowerowej R10 przecina Słowiński Park Narodowy. Istniejąca ta stara ścieżka rowerowa pozostawia wiele do życzenia głównie ze względu na słaby stan techniczny. Nie jest przyjazna ze względu na bagniste podłoże, natomiast oprócz tego posiada znacznie braki w oznakowaniu. Władze miasta Łeby pokryją koszta związane z renowacją tego odcinka ścieżki rowerowej.

Szczegóły inwestycji

W wyniku przetargu władze Miasta Łeby ogłosiły zwycięzcę, a zarazem wykonawcę robót modernizacyjnych na ścieżce rowerowej R10. Mowa tutaj o Przedsiębiorstwie Robót Specjalistycznych RERWER z siedzibą w Bożympolu Wielkim. Łączny koszt inwestycji opiewa na kwotę 1,6 mln złotych. Plan budowy przekazały przedstawicielki Referatu Inwestycji Urzędu Miejskiego w Łebie, inspektor nadzoru w branży drogowej Tomasz Gałka oraz przedstawiciel wykonawcy.

Szeroko zakrojony projekt

Wspominany już projekt „Pomorskie Trasy Rowerowe O Znaczeniu Międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9” jest zakrojony na szeroką skalę. Teren jego działania obejmuje w praktyce długość dwóch województw, w tym naszego, pomorskiego. Dofinansowanie na realizację zadań pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego. Całkowity koszt projektu to blisko 19,7 mln złotych, natomiast środki z Unii Europejskiej to 9,1 mln złotych.