Co dalej z połączeniem dróg?

Czy obwodnica połączy się z drogą S6?

Wszyscy zapewne już dawno temu słyszeliśmy o planach budowy obwodnicy lęborskiej. Inwestycja ta najprawdopodobniej doczeka się swojej realizacji, natomiast oprócz tego wyniknęła jeszcze jedna ważna kwestia. Mianowicie chodzi o drogę S6. Czy kiedy obwodnica powstanie to połączy się ona z drogą S6? To pytanie musi nurtować władze Lęborka. Dlatego też odbyło się spotkanie włodarzy z powiatu lęborskiego z Dyrektorem Zarządu Dróg Wojewódzkich.

Kulisy spotkania

Jedną stroną spotkania byli wójtowie, burmistrzowie oraz starostowie z powiatu lęborskiego, natomiast drugą – Grzegorz Stachowiak, Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku. Na spotkaniu zebrani omawiali kwestię połączenia wschodniego odcinka obwodnicy z drogą, prowadzącą do Łeby. Włodarzom zależało na tym, aby połączenie to nie przebiegało przez ścisłe centrum miasta. Wypłynął również temat dyskusji, która odbyła się w sierpniu 2021 roku. Wówczas na tamtym spotkaniu reprezentanci samorządów omawiali ważkie tematy, jakim była jak najbardziej optymalna realizacja inwestycji. Chodziło o to, by droga powstała tak, aby mieszkańcy mogli z niej korzystać w sposób najefektywniejszy. Dotyczy to mieszkańców wszystkich gmin, przez które przebiega droga. Wówczas również po raz pierwszy zebrani rozmawiali o połączeniu drogi S6 z obwodnicą.

Problem z pieniędzmi

Pierwotnie plany zakładały budowę całej obwodnicy, co nie wywołałoby skutku w postaci konieczności połączenia obwodnicy z drogą wojewódzką. Jednakże okazało się, że realizacja tej inwestycji nie kwalifikuje się pod żadne dofinansowanie. A więc władze postanowiły znaleźć rozwiązanie, które będzie tańsze. W ten oto sposób zrodził się pomysł połączenia wschodniej części obwodnicy z ulicą Gdańską. To wymaga i tak całego szeregu prac. Po pierwsze potrzeba wybudować odcinek drogi o długości 700 m. Oprócz tego koniecznie musi powstać wiadukt kolejowy oraz most na rzece Łebie.

Na spotkaniu Dyrektor Zarządu Dróg mówił także o tym, jak obecnie wyglądają drogi w powiecie lęborskim. Nadmienił, że Zarząd Dróg ma w swoim obowiązku wykonanie nawierzchni asfaltowej, natomiast budowa chodników oraz instalacja odwodnieniowa to już zadanie gmin.