Wsparcie dzieci z autyzmem

Pozytywny finał akcji

W zeszłym miesiącu, a konkretniej 5 listopada nastąpił koniec akcji, mającej na celu pomoc dzieciom z autyzmem. Akcja trwała od 1 lipca 2021 roku. W jej ramach Lęborskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Autyzmem pozyskały dofinansowanie na przeprowadzenie terapii. Projekt odbył się pod nazwą „Autyzm – nie jesteś sam!”, natomiast uczestniczące w nim osoby były w wieku od 3 do 18 lat. W terapii uczestniczyły łącznie 24 dzieci z autyzmem.

Na czym polegała akcja?

Terapia była bardzo szeroko zakrojona. Osoby uczestniczące brały udział w zajęciach, które łącznie trwały 358 godzin. Czas ten rozłożył się pomiędzy 9 rodzajów zajęć specjalistycznych. Integracja sensoryczna zajęła 57 godzin, natomiast biofeedback 3 godziny. Hipoterapia otrzymała 90 godzin, natomiast jeśli chodzi o logopedię to tutaj przeznaczonych zostało 69 godzin. Terapia psychologiczna pochłonęła 31 godzin, natomiast terapia pedagogiczna 22 godziny. Oligofrenopedagog spędził z uczestnikami łącznie 21 godzin, a jeśli chodzi o metodę Tomatisa, to zajęła ona 46 godzin. Neurologopeda spędził z dziećmi 19 godzin.

Warto dodać, że udział w całej akcji wzięły dzieci z różnych powiatów. Oprócz powiatu lęborskiego były to powiaty: bytowski, wejherowski i słupski. Uczestników z powiatu lęborskiego było 15, z bytowskiego 1, z wejherowskiego 3, natomiast ze słupskiego 5. Cała akcja kosztowała 24 tys. złotych, natomiast 20 tys. złotych pochodziło z dofinansowania Marszałka Województwa Pomorskiego oraz z PFRON-u.

Akcja „Autyzm nie jesteś sam” przebiegła dzięki realizacji Stowarzyszenia Niebieski Skarb. Stowarzyszenie prowadzi wiele akcji, nie tylko tę. Dzięki pozyskiwaniu pieniędzy z takich źródeł jak Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego czy PFRON Stowarzyszenie może zrealizować ok. 1000 godz. terapii dla osób z autyzmem. Dotyczy to takich konkretnych działań jak np. socjoterapia dla 10 chłopców, cierpiących na autyzm.